блъсканица

блъсканица
същ. - навалица, бутаница, тласканица, тъпканица, блъскане, многолюдие, стечение, множество, тълпа, наплив, калабалък, мачкане, мачканица
същ. - бутане, сблъскване
същ. - задръстване, натрупване
същ. - суматоха
същ. - бъркотия, залисия, напрежение
същ. - много гости, купон

Български синонимен речник. 2013.

Игры ⚽ Нужно решить контрольную?

Look at other dictionaries:

  • блъскане — същ. боричкане, борба същ. бутане, бутаница, блъсканица, сблъскване …   Български синонимен речник

  • бутане — същ. блъскане, бутаница, блъсканица, сблъскване същ. побутване, сбутване, смушкване същ. тласък, удар, бутване …   Български синонимен речник

  • бутаница — същ. блъсканица, навалица, тъпканица, бутане, калабалък, многолюдие същ. блъскане, сблъскване същ. тълпа, бъркотия, залисия, напрежение …   Български синонимен речник

  • бъркотия — същ. неразбория, безсистемност, бърканица, безредие, неуправия, неуредица, объркване, обърканост, безпорядък, разстройство, анархия, хаос, суматоха, каша, миш маш същ. смут, междуцарствие, безначалие, размирица, безредица същ. много объркано… …   Български синонимен речник

  • задръстване — същ. натрупване, навалица, блъсканица, тъпканица същ. претовареност, пренаселеност същ. пречка, запушване, блокиране същ. сблъскване, стълкновение, струпване …   Български синонимен речник

  • залисия — същ. бъркотия, суматоха, смут, смущение, тревога, безпокойство, паника, аларма, уплаха, безредие, обърканост, суетене, суетня, врътня, разсеяност същ. тълпа, блъсканица, бутаница, напрежение …   Български синонимен речник

  • калабалък — същ. навалица, тъпканица, бутаница, блъсканица, наплив, стечение, множество, многолюдие, тълпа, маса, орталък …   Български синонимен речник

  • купон — същ. отрязък същ. ваучър, талон същ. тълпа, навалица, блъсканица, тъпканица, много гости …   Български синонимен речник

  • много гости — словосъч. тълпа, навалица, блъсканица, тъпканица, купон …   Български синонимен речник

  • множество — същ. наплив, навалица, многолюдие, стечение, сбирщина, тълпа, орталък същ. група, компания същ. маса, рояк, рой същ. блъсканица …   Български синонимен речник

Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”